reserveren & betalen

Een factuur voor de aanbetaling (25% van de totale huursom) sturen wij u zo snel mogelijk toe. Zodra deze betaald is, is de reservering definitief. De restbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden, ook hiervoor ontvangt u automatisch een factuur.

borgsom

De borgsom voor het huren van één van onze Defenders bedraagt € 1500. Dit bedrag dient uiterlijk één dag voor de start van uw vakantie te zijn bijgeschreven op onze rekening. Indien geen sprake is van schade, zal de borg uiterlijk twee werkdagen na afloop van de huurperiode worden teruggeboekt op uw rekening.

Eventuele tijdens uw vakantie opgelopen boetes zullen niet binnen deze termijn binnen zijn gekomen, deze boetes zullen separaat aan u worden doorberekend (zonder toeslag).

verzekering & pechhulp

Onze voertuigen zijn WA verzekerd met een eigen risico van € 1500. De aansprakelijkheid van de huurder is eveneens beperkt tot € 1500 euro, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In artikel 11 van onze algemene voorwaarden is een en ander nader gedetailleerd.

Als zich onverhoopt een technisch mankement zou voordoen, dan kunt u gebruik maken van pechhulp. Mocht de Defender niet op afzienbare tijd kunnen worden gerepareerd, dan ontvangt u een vervangende auto (helaas geen Defender).

algemene voorwaarden

Onze van toepassing zijnde algemene voorwaarden kunt u hier vinden.